SELVSTÆNDIG DAGPLEJER:

Kaldet "privat børnepasser" i dagtilbudsloven.

*En privat børnepasser er godkendt efter Dagtilbudslovens § 78-79

*Private pasningsordninger er ikke omfattet af reglerne i dagtilbudslovens
afsnit II om dagtilbud.

*Pasningsordningerne indgår ikke i de tilbud, som kommunalbestyrelsen
kan anvise plads i som led i sin forsyningsforpligtelse efter dagtilbudsloven.

*De personer, der varetager pasning af børn i en privat pasningsordning,
er ikke ansat af kommunalbestyrelsen.

*Pasning af et barn i en privat pasningsordning er udelukkende baseret på en aftale mellem barnets forældre og den private pasningsordning